• https://www.twitter.com/oktemmuhendis

Hizmetlerimiz


• ELEKTRİK ,KUVVETLİ VE ZAYIF AKIM 

    Uygulama Projeleri,
     Renevasyon Projeleri,
    Ruhsat Projeleri,
  Süperpoze,
   As Built Projeleri.

HAZIRLANMASI ve İLGİLİ RESMİ KURUM/KURUMLARA ONAY İŞLERİ.

 ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ İÇİN İHALE DOSYALARI HAZIRLANMASI

Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi hazırlanması,
Birim Fiyat Tariflerinin Hazırlanması,
Keşif Özeti ve Metrajların Yapılması,
Malzeme Seçimi ve Malzeme Listesi Oluşturulması.

• KONTROLLÜK HİZMETİ

Uygulama sırasında tesisatın proje ve şartnameye uygun olarak yapımının sağlanması,
Geçici kabullere iştirak,
Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, gerekli test ve bakımlarının yapılması.ELEKTRİK UYGULAMA MÜŞAVİRLİK VE KONTROLLÜK İŞLERİ.